આજે જાણીએ અમુક એપો વિષે જે ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે.

આજે અમે બતાવીશું અમુક એપ વિષે જે ખુબ જ ઓછા લોકો જાણતા હશે.

1.wakia

આ એપ ને તમે એક એડવાન્સ એલાર્મ તરીકે પણ ઓળખી શકો છો કેમ કે તેનું કામ જોઇ ને તમે પણ ચોંકી જશો.આ એપ માં તમારે એલાર્મ સેટ કરવાનું હોય છે અને તે સમય થતાં જ તમારા ઉપર call આવશે જેથી કોઈ કારણોસર તમે ફોન 🔕 કે એલાર્મ ન સંભળાય તો પણ તમે પોતાના સમયસર રહી શકો.app link 🖇️-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakie.android

Join Whatsapp Group Click Hear

2.Fack Call

આ એપ એક રમુજી માટે કે કોઈને રમાડવા પણ કરી શકો છો.આ એપ માં તમારે સેટ કરવાનું કે તમારા ફોન માં કયા નામ પર અને ક્યારે કોલ આવશે.પછી તે સેટ કરેલા સમયે તમે જે પણ નામ સેટ કર્યું હસે તેનું નામ સાથે તમારા પર કોલ આવશે અને તમે તમારા મિત્રો ને દેખાડી શકો છો.તમે વિચારતા હસો કે કોલ ઉપડયા પછી શુ?તે જાણવા કરી લયો એપ ડાઉનલોડ.App 🖇️Link-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unit.fake.call

3.Rando 4Me

આ એપ થી તમે કોઈ પણ ને જે તમને પણ નથી ખબર તેવા માણસ ને તમે પોતાનો ફોટો મોકલી શકો છો તેમાં તમારો ફોટો છોકરી 🤭 ને પણ જઈ શકે છે.જો ટ્રાય કરવા માંગતા હોય તો કરો ડાઉનલોડ કદાચ મળી😅 જાય તો.App 🖇️ Link-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.randoapp

4.anydesk

આ તેના માટે છે જેની પાસે કોમ્પુટર છે અને તેને ટ્રાવેલ કરવાનું રહે છે આ એપ થી તમે તમારા કમ્પ્યુટર ને ફોન દ્વારા ગમે ત્યાં ચલાવી શકો છો તેની રિત નીચે મુજબ છે.

1-પેલા તો તમારા computer ma ane ફોન માં anydesk ડાઉનલોદ કરી લયો.

2- પછી બંને માં ઓપન કરો.

3-તમારા pc એક કોડ હસે તે ફોન માં નાખો એટલે તમે ફોન એપ યુઝ કરી શકસો.

App 🖇️ Link-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anydesk.anydeskandroid

5.snapseed

આ એપ ફોટો એડિટ એપ છે જેમાં તમે ખૂબ સારા ફોટાઓ એડિટ કરી શકો છો અને તેમાં ફોટો શોપ જેવાજ ફોટા એડિટ થઈ શકે છે.App 🖇️ Link-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed

તમને પણ લાગતું હોય કે બીજી પણ કોઈ એપ સારી અને કામ લાગે એવી હોય તો comment કરો.

184 thoughts on “આજે જાણીએ અમુક એપો વિષે જે ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે.

  1. 135 M NH 4 Cl, as previously described 95, and the resulting pellets were resuspended in complete lymphocyte media, which consists of RPMI1640 10 heat inactivated fetal calf serum, supplemented with L glutamine, penicillin streptomycin, nonessential amino acids, 2 mM HEPES, 2mM sodium pyruvate, and 10 mM ОІ mercaptoeathanol all obtained from Invitrogen viagra vs cialis

  2. Разрешение на строительство — это государственный удостоверение, предоставленный официальными ведомствами государственного аппарата или субъектного самоуправления, который предоставляет начать возведение или выполнение строительных работ.
    Получения разрешения на строительство задает правовые положения и нормы к строительным работам, включая приемлемые категории работ, дозволенные материалы и приемы, а также включает строительные регламенты и пакеты защиты. Получение разрешения на строительный процесс является обязательным документов для строительной сферы.

  3. Быстровозводимые строения – это прогрессивные конструкции, которые различаются великолепной скоростью возведения и мобильностью. Они представляют собой здания, заключающиеся из эскизно изготовленных компонентов или же узлов, которые способны быть быстрыми темпами установлены в территории строительства.
    Строительство быстровозводимых сооружений отличаются гибкостью и адаптируемостью, что разрешает легко изменять и переделывать их в соответствии с пожеланиями заказчика. Это экономически успешное и экологически стабильное решение, которое в крайние лета заполучило маштабное распространение.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!