નમો ટેબ્લેટ યોજના 2021 | વિધાર્થીઓને મળશે ફ્રી ટેબલેટ | જાણો સંપુર્ણ માહિતી

➠ યોજનામાં મળતા ટેબલેટ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી : – બ્રાન્ડ : લેનેવો / એસીઇઆર – સાઈઝ…

error: Content is protected !!