ખેડૂતોને ૨૦૦ લિટરનું પ્લાસ્ટિકનું ડ્રમ તેમજ ૧૦ લિટરના બે પ્લાસ્ટિકના ટબની કીટ વિનામૂલ્યે યોજના | Apply Now

ગુજરાત રાજ્યના ખેડુતો માટે ખુશ ખબર ખેડૂતોને ૨૦૦ લિટરનું પ્લાસ્ટિકનું ડ્રમ તેમજ ૧૦ લિટરના બે પ્લાસ્ટિકના ટોકર(ટબ)ની કીટ વિનામૂલ્યે (મફતમાં) આપવામાં આવશે આ યોજનાનો લાભ રાજ્યમાં જમીન ધારણ કરતા તમામ ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રહેશે ,એક ખાતા દીઠ (નમૂના નંબર ૮-અ મુજબ) એક લાભાર્થીને સહાય મળવાપાત્ર થશે.
,આઇ-ખેડૂત પોર્ટલમાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે અને અરજી કર્યા બાદ અરજીની પ્રિંટ મેળવી, સહી/અંગુઠો કરી અરજીમાં દર્શાવેલ સાધનિક કાગળો સહિત જે તે તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી/વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી)ની કચેરી ખાતે નિયત સમયમર્યાદામાં રજૂ કરવાની રહેશે નીચે સંપૂર્ણ માહિતી આપેલી છે

અરજી કરવા ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ જોશે :-

1 ) 7/12, 8 – અ ની નકલ

2 )આધારકાર્ડ ની નકલ

3) બેન્ક પાસબુકના પ્રથમ પેજની નકલ

4 ) રેશનકાર્ડ ની નકલ

5) પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા

Join Whatsapp Group Click Hear

6 ) મોબાઈલ નંબર ( રજીસ્ટ્રેશન કરવા )

અરજી કઈ રીતે કરવી :-

1 ) સૌપ્રથમ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ પર જઈ યોજના ઓ ઉપર ક્લિક કરી ” ખેતીવાડીની યોજના ” પર ક્લીક કરવાનું રહેશે,

2 ) નવી અરજી કરો ” બટન ઉપર ક્લીક કરી નવી અરજી કરો .

3 ) માગ્યા મુજબ સંપૂર્ણ વિગતો ભરીવી

4 ) અરજી થયા બાદ તેને કન્ફર્મ કરો.

5 ) અરજી નો પ્રિન્ટ આઉટ લેવું કરજીયાત છે .

ઓનલાઈન અરજીની પ્રિન્ટ આઉટ લઇ તેમાં સહી / અંગુઠાનું નિશાન કરી અરજી પર દર્શાવેલ ઓફિસ / કચેરીના સરનામે અરજી કર્યા તારીખથી દિન સાત ( ૭ ) માં રજુ કરવાની રહેશે . અથવા આઇ ખેડુત પોર્ટલ પર ખેડુત ઓનલાઇન અરજી ક્યબાદ તેની ઝિંટ લઇ સહિ / અંગુઠાનું નિશાન કરી તેને સ્કેન કરીને પોર્ટલ પર ” અરજી પ્રિન્ટની સહી કરેલ નકલ અપલોડ ” મેનુમાં કલીક કરીને અપલોડ કરી શકાશે . જયા લાગુ પડતું હોય ત્યાં ” અન્ય ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ ” મેનુમાં જાતિના દાખલાની સ્કેન કરેલ નક્લ પણ અપલોડ કરવાની સુવિધા ચાલુ કરેલ છે જેથી ખેડુતે કચેરીમાં રુબરુ અરજી પહોચાડવાની જરુરીયાત રહેતી નથી . સ્કેન કરેલ નક્ક PDF ફોરમેટમાં અપલોડ કરવી તેની સાઇઝ ૨૦૦ કેબી થી વધવી જોઇએ નહિ .

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

અગત્યની તારીખો :-

તારીખ : 15/08/2021 થી તારીખ : 31/08/2021 સુધી ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી શકશો.

તમારા માટે ખાસ યોજનાઓ : –

વ્હાલી દીકરી યોજના |Gujarat Vahali Dikri Yojana 2021

મોદી સરકાર લાવી નવી યોજના, હવે મળશે 10,000 રૂપિયાની લોન|PM Swanidhi Yojana..

6 thoughts on “ખેડૂતોને ૨૦૦ લિટરનું પ્લાસ્ટિકનું ડ્રમ તેમજ ૧૦ લિટરના બે પ્લાસ્ટિકના ટબની કીટ વિનામૂલ્યે યોજના | Apply Now

  1. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  2. Data from the NSABP P 1 trial show that participants receiving Tamoxifen Sandoz tamoxifen citrate without a history of pulmonary emboli PE had a statistically significant increase in pulmonary emboli 18 Tamoxifen Sandoz tamoxifen citrate, 6 placebo, RR 3 generic cialis tadalafil The co expression of HR with that of Her 2 neu is infrequent most reports agree on this, however, there are some conflicting reports about the clinical implications in term of response to endocrine therapy in the patients that co express HR and Her 2 neu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!