રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં જુનિયર ક્લાર્કની પરિક્ષા તારીખ જાહેર / જાણો સંપુર્ણ માહિતી

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા મહેકમ શાખા “ જુનિયર ક્લાર્ક ” સંવર્ગની જગ્યા માટે અરજી કરેલ ઉમેદવારોની લેખિત પરિક્ષા…

GSSSB Sub Accountant | Sub Auditor Questions Paper | 2021

➠ GSSSB Sub Accountant / Sub Auditor Questions Paper ( 10-10-2021) – Download : Click Here…

Gujarat Panchayat Bharti Various Exam Rules & Syllabus 2021

The Government of Gujarat hereby makes the following rules for regulating the method of Examination for…

NDRF Recruitment 1978 Inspector, SI, Constable Vacancy 2021 / Apply Now

NDRF Recruitment 2021: National Disaster Response Force has released the latest Notification to hire Assistant Commandant,…

Assam Rifles Recruitment 2021 Apply Online 1230 Tradesman Vacancy

Assam Rifles Recruitment 2021 : Office of the Director General Assam Rifles has published an official…

error: Content is protected !!